http://diggiloo.net/

Performed by: Odd Børre
Music by: Tor Hultin
Lyrics by: Ola B. Johannessen
Conductor: Øivind Bergh
Language: Norwegian
Placing: 13th (2 points)

Stress

Stress

Må... må... må... må... må... må skynde meg å Must... must... must... must... must... must hurry up and
Gå... gå... gå... gå... gå... gå slik at jeg kan Go... go... go... go... go... go so that I can
Nå... nå... nå... nå... nå siste bussen hjem Catch... catch... catch... catch... catch the last bus home
  
Ha... ha... ha... ha... ha... ha... ha det riktig Have... have... have... have... have... have... have a
Bra... bra... bra... bra... bra... bra, ikke glem å Nice... nice... nice... nice... nice... nice day, don't forget to
Ta... ta... ta... ta... ta sovemedisin Take... take... take... take... take sleeping pills
  
Små doser er bra, må slappe litt av Small doses are good, must relax a little
Skru på din radio, du har jo sov-i-ro Turn on your radio, you do have ear plugs
  
Ri... ri... ri... ri... ri... ri... ringes ved når Be... be... be... be... be... be... be in touch when
Vi... vi... vi... vi... vi... vi får litt bedre We... we... we... we... we... we get some more
Tid... tid... tid... tid... tid, siste bussen går Time... time... time... time... time, the last bus is about to leave
  
Men én gang, kanskje neste år But sometime, maybe next year
Skal vi få tid til alle ting We will have time for everything
Én gang, kanskje neste år Sometime, maybe next year
Ta alt med ro, bare rusle omkring Just relax, walk about
  
Ma... ma... ma... ma... ma... ma... mange flere Ma... ma... ma... ma... ma... ma... many more
Sa... sa... sa... sa... sa... sa... saker jeg sku' Things... things... things... things... things... things... things I should've
Pra... pra... pra... pra... pra... pratet med deg om Chat... chat... chat... chat... chat... chatted with you about
  
Men... men... men... men... men... men alt de der må But... but... but... but... but... but all that will have to
Ven... ven... ven... ven... vente til vi ses i- Wait... wait... wait... wait... wait until I see you a-
Gjen... gjen... gjen... gjen... gjen, siste bussen går Gain... gain... gain... gain... gain, the last bus is about to leave
  
Prøv meditasjon, prøv te med sitron Try meditation, try tea with lemon
Ta deg en liten drink, ja, du må være flink Take a small drink, yes, you must be good
  
Må... må... må... må... må... må skynde meg å Must... must... must... must... must... must hurry up and
Gå... gå... gå... gå... gå... gå slik at jeg kan Go... go... go... go... go... go so that I can
Nå... nå... nå... nå... nå siste bussen hjem Catch... catch... catch... catch... catch the last bus home