http://diggiloo.net/

Performed by: Lenny Kuhr
Music by: Lenny Kuhr
Lyrics by: David Hartsema
Conductor: Frans de Kok
Language: Dutch
Placing: 1st (18 points)
Other versions: Dutch, English, French, German, Spanish, Italian

This is the studio version. The live version is slightly different (some words repeated/omitted/replaced).


De troubadour

The troubadour

Hij zat zo boordevol muziek He was bursting with music
Hij zong voor groot en klein publiek He sang for large and small public
Hij maakte blij melancholiek He changed happiness to melancholy
De troubadour The troubadour
  
Voor ridders in de Hoge Zaal For knights in the Knight's Hall
Zong hij in stoere, sterke taal He sang in tough, strong language
Een lang en bloederig verhaal A long and bloody story
De troubadour The troubadour
  
Maar ook het werkvolk uit de schuur But also the workmen in the barn
Hoorde zijn lied vol avontuur Heard his song full of adventure
Hoorde bij 't nacht'lijk keukenvuur Heard nearby the nightly kitchenfire
De troubadour, de troubadour The troubadour, the troubadour
  
En in de herberg van de stad And in the inn of the city
Zong hij een drinklied op 't nat He sang a drinking song on the dampness
Voor wie nog staan kon en wie zat For those who could still stand and those who sat
De troubadour, de troubadour The troubadour, the troubadour
  
La lalala lala lajlala lajlala... La lalala lala lailala lailala...
La lala lajlala la... La lala lailala la...
La lalala lala lajlala lajlala... La lalala lala lailala lailala...
La lala lajlala la... La lala lailala la...
  
Hij zong in kloosters stil zijn lied He silently sung his song in monestries
Van een mirakel dat geschiedt About a miracle that occurs
Ook als geen mens het wonder ziet Even if nobody sees the wonder
De troubadour The troubadour
  
Van vrouwen in fluweel of grijs Women dressed in velvet or grey
Zong hij de harten van de wijs Whose hearts he sang into confusion
Zijn liefdeslied ging mee op reis His love song was brought along on trips
De troubadour The troubadour
  
Hij zong voor boeren op 't land He sang for farmers on the land
Een kerelslied van eigen hand A fellow song he wrote himself
Hij was van elke rang en stand He was from all walks of life
De troubadour, de troubadour The troubadour, the troubadour
  
Zo zong hij heel zijn leven lang Like this he sang his whole life long
Zijn eigen lied, zijn eigen zang His own song, his own singing
Toch gaat de dood gewoon zijn gang But still death just goes its way
De troubadour, de troubadour The troubadour, the troubadour
  
Toen werd het stil, het lied was uit Then it went quiet, the song was ended
Enkel wat modder tot besluit Only some mud in conclusion
Maar wie getroost werd door zijn lied But those who were comforted by his song
Vergeet hem niet Don't forget him
  
Want hij zat zo boordevol muziek Because he was bursting with music
Hij zong voor groot en klein publiek He sang for large and small public
Hij maakte blij melancholiek He changed happiness to melancholy
De troubadour The troubadour
  
Oh oh... la lalala lala lajlala lajlala... Oh oh... la lalala lala lailala lailala...
La lala lajlala la... La lala lailala la...
La lalala lala lajlala lajlala... La lalala lala lailala lailala...
La lala lajlala la... La lala lailala la...
  
Oh... ala lalala lala lajlala lajlala... Oh... ala lalala lala lailala lailala...
La lala lajlala la... La lala lailala la...
Ala lalala lala lajlala lajlala... Ala lalala lala lailala lailala...
La lala lajlala la... La lala lailala la...
Ala ho ho ho... Ala ho ho ho...