http://diggiloo.net/

Performed by: Tommy Körberg
Music by: Roger Wallis
Lyrics by: Britt Lindeborg
Conductor: Lars Samuelson
Language: Swedish
Placing: 9th (8 points)
Other versions: English

Judy, min vän

Judy, my friend

Judy, min vän, vad du är tankfull varför, Judy, min vän? Judy, my friend, you seem so thoughtful, why, Judy, my friend?
Judy, min vän, du är tyst och sorgsen varför, Judy, min vän? Judy, my friend, you are silent and sad, why, Judy, my friend?
Börjar du inse nu att vi båda, jag och du Are you beginning to realize that you and I
Kanske aldrig kan bli lyckliga tillsammans, Judy, min vän? May never be happy together, Judy, my friend?
  
Judy, min vän, du älskar saker villa, tv och bil Judy, my friend, you love things, house, TV and car
Din väg är kantad av lyx och prylar, det är inte min stil Your path is surrounded by luxury and gadgets, that's not my style
Våra mönster går isär, låt mig säga det så här: Our lifestyles are different, let me put it this way:
Jag kan aldrig bli den man som du behöver, Judy, min vän I can never be the man that you need, Judy, my friend
  
Hurdan är jag? Låt mig förklara What am I like? Let me explain
Lever för stunden, en drömmare bara I live for the moment, I'm just a dreamer
Detta är min filosofi That's my philosophy
Jag vill jämt känna: jag är fri I want to feel: I'm free
  
Judy, min vän, din dröm om pengar tycks mig liten och trång Judy, my friend, your dream of money seems small and narrow
Min dröm är drömmen om gröna ängar, vindens lek och en sång My dream is the dream of green meadows, the playful wind and a song
  
Kanske jag ändrar mig, då hörs jag av Maybe I'll change, then I'll get in touch
Då ska jag presentera mig som din Mister Medel-Svensson Then I'll introduce myself as your Mister Average
  
Judy, min vän, här går vår korsväg, kanske ses vi igen Judy, my friend, here we go our own ways, maybe we'll meet again
Då får vi se vad livet har gjort med oss, Judy, min vän Then we'll see what life has done to us, Judy, my friend
  
Hurdan är jag? Låt mig förklara What am I like? Let me explain
Lever för stunden, en drömmare bara I live for the moment, I'm just a dreamer
Detta är min filosofi That's my philosophy
Jag vill jämt känna: jag är fri I want to feel: I'm free
  
Judy, min vän, här går vår korsväg, kanske ses vi igen Judy, my friend, here we go our own ways, maybe we'll meet again
Då får vi se vad livet har gjort med oss, Judy, min vän Then we'll see what life has done to us, Judy, my friend
Judy, min vän, Judy, min vän Judy, my friend, Judy, my friend

Translation by Sebastian E..