http://diggiloo.net/

Performed by: Saskia & Serge
Music by: Joop Stokkermans
Lyrics by: Gerrit den Braber
Conductor: Dolf van der Linden
Language: Dutch
Placing: 6th (85 points)
Other versions: English, French

Tijd

Time

Jij stuurde mij je dromen You sent me your dreams
Maar dat was niet genoeg But that wasn't enough
Ik vroeg je zelf te komen I asked you to come yourself
Ik vroeg het veel te vroeg I asked it way too early
  
Verlangen is een bloesem Desire is a blossom
En bloesem wordt een vrucht And a blossom becomes a fruit
En stormen worden opgebouwd And storms are composed
Uit adem, zucht voor zucht Of breath, sigh by sigh
  
Jij stuurde mij verhalen You sent me stories
Die las ik veel te vlug I read them way too quick
Een snoer met duizend kralen A necklace with thousand beads
En nog was jij niet terug And still you weren't back
  
Een vogel trekt naar 't zuiden A bird migrates southward
Precies op uur en dag On the exact hour and day
En wie geen tranen heeft geplengd And those who didn't shed tears
Herkent geen echte lach Don't recognise a real laugh
  
Jij komt om mij te warmen You come to warm me
De stip komt dichterbij The dot is coming closer
Ik voel al haast je armen I can almost feel your arms
Het wachten is voorbij The waiting is over
  
De tijd bepaalt het ritme The time sets the rhythm
En gaat zijn eigen gang And goes its own way
En iemand die nog vlugger wil And someone who wants to go even faster
Die maakt het eens zo lang Makes it twice as long