http://diggiloo.net/

Performed by: Family Four
Music by: Håkan Elmquist
Lyrics by: Håkan Elmquist
Conductor: Claes Rosendahl
Language: Swedish
Placing: 6th (85 points)
Other versions: German

Vita vidder

White expanses

Soliga stränder, gröna vajande palmer Sunny beaches, green swaying palms
Medelhavsländer, mörka nätter, varma, sköna Mediterranean countries, dark nights, warm, pleasant
Där vill du leva, jag har ett annat paradis That's where you want to live, I have another paradise
  
Vita vidder, gnistrande skare White expanses, sparkling frozen crust
Fjäll med snö så långt man kan se Mountains with snow as far as you can see
Djupa skogar, vipor och hare Deep forests, grouse and hare
Evig sol som aldrig går ner Eternal sun that never sets
Här är min värld och den vill jag dela med dig Here is my world and I want to share it with you
Om du vill vara vid min sida, du vill vara vid min sida If you want to be by my side, you want to be by my side
  
Bara vi båda förstår varandra, då är världen vår As long as we understand each other, then the world is ours
Sol på en strand eller sol över snövitt vinterland Sun over a beach or sun over a snowy white winter landscape
  
Lummiga vindar gör små vågor i sanden Warm winds make little waves in the sand
Medelhavs vindar för var segelbåt mot stranden Mediterranean winds bring our boat to the shore
Så vill du leva, jag har ett annat paradis That's how you want to live, I have another paradise
  
Snö som virvlar runt mina skidor Snow that whirls around my skis
Nerför branta hisnande stup Down steep dizzying slopes
Glida ner för fjällkammens sidor Gliding down the sides of the mountain edge
Ensam mellan himmel och djup Alone between heaven and abyss
Så'n är min värld och den vill jag dela med dig That's my world and I want to share it with you
Om du vill vara vid min sida, du vill vara vid min sida If you want to be by my side, you want to be by my side
  
Bara vi båda förstår varandra, då är världen vår As long as we understand each other, then the the world is ours