http://diggiloo.net/

Performed by: Bamses Venner
Music by: Bjarne Gren Jensen
Lyrics by: Flemming 'Bamse' Jørgensen
Conductor: Allan Botschinsky
Language: Danish
Placing: 14th (25 points)
Other versions: English, Swedish

Tænker altid på dig

Always thinking of you

Det er i dag, jeg skal af sted, min ven It's today that I'll be leaving, my friend
Jeg glæder mig til vi skal ses igen I'm looking forward to when we meet again
For det er her hos dig, jeg har det bedst For it is here with you I feel best
Ja, det er dig, jeg elsker allermest Yes, you're the one I love the most of all
Når jeg sådan må forlade dig When I have to leave you like this
Ved du så, at jeg... Do you know that I'm...
  
Altid tænker på dig? Always thinking of you?
At du er lyset for mig, der altid viser vej That you're my light, that always shows the way
  
Jeg ved, du drømmer om I know you have a dream
At vi en dag ka' hygge os og bare slappe af That one day we can enjoy ourselves and just relax
At vi ka' leve, li'som andre gør That we can live, like everybody else does
At vi ka' få det, som vi havde før That we can get what we had before
Det er svært at lave om på mig It's hard to change me
Ka' det trøste lidt, at jeg... Can it comfort you, that I'm...
  
Altid tænker på dig? Always thinking of you?
At du er lyset for mig, der altid viser vej That you're my light, that always shows the way
  
Min ven, jeg håber på, at du trods alt My friend I hope that you after all
Vil holde ud, vi har jo sammen valgt Will hang on, for we've together chosen
Det liv, der holder mig så længe væk The life that keeps me away for so long
Til tider op til flere døgn i træk Sometimes several days running
Når jeg nu har sagt farvel til dig When I've now said goodbye to you
Håber jeg, du ved, at jeg... I hope, you know, that I'm...
  
Altid tænker på dig Always thinking of you
At du er lyset for mig, der altid viser vej That you're my light, that always shows the way
  
Jeg tænker altid på dig I'm always thinking about you
For du er lyset for mig, der altid viser vej For you're my light, that always shows the way