http://diggiloo.net/

Performed by: Maggie MacNeal
Music by: Frans Smit, Robert Verwey, Sjoukje Smit-van 't Spijker
Lyrics by: Alex Alberts
Conductor: Rogier van Otterloo
Language: Dutch
Placing: 5th (93 points)
Other versions: English, French, German

Amsterdam

Amsterdam

Waar in de wereld je ook bent Wherever you are in the world
Je denkt terug aan dat moment You think back to that moment
En weet niet waar je het van kent And you don't know where you know it from
  
Maar opeens herinner je je weer But all of sudden you remember again
Er was een eindeloze sfeer There was a superb atmosphere
En die is er telkens weer And it's there time and again
  
In Amsterdam, Amsterdam In Amsterdam, Amsterdam
Is van alles aan de gang All kinds of things are going on
Amsterdam, Amsterdam Amsterdam, Amsterdam
Bestaat al eeuwenlang Exists for centuries already
  
Amsterdam, Amsterdam Amsterdam, Amsterdam
De stad waar alles kan The city where everything's possible
Amsterdam, Amsterdam Amsterdam, Amsterdam
Iedereen die weet ervan Everyone knows about it
  
Hier ben je werk'lijk nooit alleen Here you're really never alone
Je vindt een deel van iedereen You find a part of everyone
In alle dingen om je heen In everything around you
  
Hier voelen zich alle mensen blij Here, all people feel happy
En in hun doen en laten vrij And free in their comings and goings
Met het gevoel: je hoort erbij With the feeling of belonging
  
In Amsterdam, Amsterdam In Amsterdam, Amsterdam
Is van alles aan de gang All kinds of things are going on
Amsterdam, Amsterdam Amsterdam, Amsterdam
Bestaat al eeuwenlang Exists for centuries already
  
In die stad waar heel de wijde wereld jou begroet In that city where the whole wide world greets you
Vind je dat wat je zoekt You'll find everything you're looking for
Overal in overvloed Everywhere in plenty
  
Amsterdam, Amsterdam Amsterdam, Amsterdam
Daar is van alles aan de gang All kinds of things are going on there
Amsterdam, Amsterdam Amsterdam, Amsterdam
Bestaat al eeuwenlang Exists for centuries already
  
Amsterdam Amsterdam, Amsterdam
De stad waar alles kan The city where everything's possible
Amsterdam, Amsterdam Amsterdam, Amsterdam
Iedereen die weet ervan Everyone knows about it