http://diggiloo.net/

Performed by: Tomas Ledin
Music by: Tomas Ledin
Lyrics by: Tomas Ledin
Conductor: Anders Berglund
Language: Swedish
Placing: 10th (47 points)
Other versions: English

Just nu!

Right now!

Han är trött på stan, det händer ingenting He's tired of the city, nothing happens
Det mesta är sig likt här runt omkring Everything is as usual around here
Veckan kryper fram, helgen springer förbi The weekdays creep by, the weekend flies by
Samma snack varje dag om att göra sig fri The same talk every day about breaking free
  
Just nu vill jag leva, just nu! Right now I want to live, right now!
Just nu vill jag känna, just nu! Right now I want to feel, right now!
  
Känna luften i mina lungor, känna blodet som pulserar Feel the air in my lungs, feel the blood pumping
Känna ljuset i mina ögon, känna tiden som passerar Feel the light in my eyes, feel time passing
  
Han vill dra iväg, kanske ner till Paris He wants to go away, perhaps down to Paris
Och hitta äventyret på något vis And find adventure somehow
Inte sitta här på stans konditori And not just sitting here at the local café
Och låta tankarna, bara fladdra förbi Just letting the thoughts flutter by
  
Just nu vill jag leva, just nu! Right now I want to live, right now!
Just nu vill jag känna, just nu! Right now I want to feel, right now!
  
Känna luften i mina lungor, känna blodet som pulserar Feel the air in my lungs, feel the blood pumping
Känna ljuset i mina ögon, känna tiden som passerar Feel the light in my eyes, feel time passing
  
Känna luften i mina lungor (just nu!) Feel the air in my lungs (right now!)
Känna blodet som pulserar (just nu!) Feel the blood pumping (right now!)
Känna ljuset i mina ögon (just nu!) Feel the light in my eyes (right now!)
Känna tiden som passerar (just nu!) Feel time passing (right now!)
  
Just nu vill jag leva, just nu! Right now I want to live, right now!
Just nu vill jag känna, just nu! Right now I want to feel, right now!
  
Känna luften i mina lungor (just nu!) Feel the air in my lungs (right now!)
Känna blodet som pulserar (just nu!) Feel the blood pumping (right now!)
Känna ljuset i mina ögon (just nu!) Feel the light in my eyes (right now!)
Känna tiden som passerar (just nu!) Feel time passing (right now!)
  
Just nu vill jag leva, just nu! Right now I want to live, right now!
Just nu vill jag känna, just nu! Right now I want to feel, right now!
  
Känna luften i mina lungor (just nu!) Feel the air in my lungs (right now!)
Känna blodet som pulserar (just nu!) Feel the blood pumping (right now!)
Känna ljuset i mina ögon (just nu!) Feel the light in my eyes (right now!)
Känna tiden som passerar (just nu!) Feel time passing (right now!)

Translation by Sebastian E..