http://diggiloo.net/

Performed by: Kenny Lübcke & Lotte Nilsson
Music by: Carsten Warming
Lyrics by: Carsten Warming
Conductor: Henrik Krogsgaard
Language: Danish
Placing: 12th (47 points)
Other versions: English

Alt det som ingen ser

All the things that nobody sees

Min fyr ble' sur og han er gået hjem My friend got angry, he's gone home
Så er du lis'som mig til fest alene? So just like me you're alone at the party?
Jeg kender ham, der' ingen dør på klem I know him, there's no chance left
Så' du vel fri i nat sku' jeg mene Then you're free tonight, I take it
Hør sig mig, tror du, at jeg' en pige, der falder for enhver? Now tell me, do you think I'm a girl, who'd fall for anybody?
Det vidste jeg, du ville si', så hvorfor bli'r vi egentlig her? I knew you'd say that, so why do we stay here?
  
Når alt det som ingen ser When all the things that nobody sees
Det har ingen ondt af, næ, tak, jeg bli'r tilbage Nobody minds that, no thanks, I'll stay here
Alt det som ingen ved All the things that nobody knows
Det ka' ikke komme de andre ved, forstår du? That can't be any of their business, you see?
Ja, alt det som ingen ser Yes, all the things that nobody sees
Det har ingen ondt af, et frikvarter er OK Nobody minds that, a break is OK
Hvis det' til kærlighed, og hvis det kun er os der ved besked If it's for love and if we're the only ones who know
  
Hva' si'r du, syn's du bare vi ska' gå? What do you say, do you just think we should leave?
Gi' mig en grund til at vi ikk' sku' gør' det Give me a reason why we shouldn't do it
Et øjeblik, mens jeg ta'r frakken på Just a moment, while I put on my coat
Det' er om at turde, mens man tør det It's all about daring, while you dare it
Vi ta'r en vogn, mens der er en at få, uden at sanse tid og sted We'll take a taxi, while we can get one without sensing time and place
Er det ulovligt at satse på en times tid til kærlighed? Is it illegal to aim at an hour for love?
  
Når alt det som ingen ser When all the things that nobody sees
Det har ingen ondt af, som denne her affære Nobody minds that, like this affair
Alt det som ingen ved All the things that nobody knows
Det ka' ikke komme de andre ved That can't be any of their business
  
Hva' gør vi nu hvis nogen ser os gå fra festen? What do we do, if someone sees us leave the party?
Jo, for resten Yes, by the way
Jeg har et trick der ikk' blamer' os: I know a trick that won't disgrace us:
Vi er gået, for du har fået We've left, because you've had
En enkelt tår mer' end du sku' ha' A drop more than you should have
Ja, den er go' med dig Don't give me that
Nu finder jeg en dør at ta', så ingen ser vi er på vej Now I'll find a door to use, so nobody will see that we're on our way
  
For alt det som ingen ser For, all the things that nobody sees
Det har ingen ondt af, som denne her affære Nobody minds that, like this affair
Alt det som ingen ved All the things that nobody knows
Det ka' ikke komme de andre ved That can't be any of their business
Du ved at alt det som ingen ser You know that, all the things that nobody sees
Det har ingen ondt af, et frikvarter er OK Nobody minds that, a break is OK
Lynet ka' let slå ned, vi' kun et sekund fra kærlighed Lightning can easily strike, we're only a second away from love