http://diggiloo.net/

Performed by: Marcel Palonder
Music by: Juraj Burian
Lyrics by: Jozef Urban
Conductor: Juraj Burian
Language: Slovak
Placing: 18th (19 points)
Other versions: English

This is the studio version. The live version is slightly different (some words repeated/omitted/replaced).


Kým nás máš

Till you have us

Viem, že nie som zlý I know, I am not evil
Že mi chýba jedna tvár, a kúsok nádeje I miss one face, and a little hope
Ešte v niečo verím, takých vecí je len pár I still believe in something, there are only few such things
O láska viem, že je And I know, the love exists
  
Láska je silná, skúša nás The love is strong, it examines us
Či vieme uniesť, príbeh vášní If we know how to endure the story of passion
Tak prosím pomôž, nech dokážem Ťa nájsť Then, love, please, help me, let me succeed and find you
Ak Ťa mám If I still have you
  
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Chráň každý tón Protect each our tune
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Svieť keď sny práve, blúdia tmou Shine while dreams are wandering in the dark
  
Občas bývam krutý Sometimes I am cruel
Ako každý kto má sny, dávno prežité As everyone having dreams, experienced long ago
Iba zabudnutím, sa hádam očistím Only in forgetting, perhaps I shall purify me
A spálim v duši tieň And I shall burn the shade in my soul
  
Láska je silná, skúša nás The love is strong, it examines us
Či vieme uniesť, príbeh vášní If we know how to endure the story of passion
Tak prosím pomôž, nech dokážem Ťa nájsť Then, love, please, help me, let me succeed and find you
Ak Ťa mám If I still have you
  
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Chráň každý tón Protect each our tune
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Svieť keď sny práve, blúdia ... Shine while dreams are wandering in the ...
  
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Chráň každý tón Protect each our tune
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Svieť keď sny práve, blúdia ... Shine while dreams are wandering in the ...
  
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Chráň každý tón Protect each our tune
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Svieť keď sny práve, blúdia ... Shine while dreams are wandering in the ...
  
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Chráň každý tón Protect each our tune
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Svieť keď sny práve, blúdia ... Shine while dreams are wandering in the ...
  
Kým nás máš, chráň nás Love protect us, till you have us
Chráň každý tón Protect each our tune
Kým nás máš, chráň... Love protect us, till you have us

Translation from songcontest.nl.