http://diggiloo.net/

Recorded by: Roger Pontare
Music by: Thomas Holmstrand, Linda Jansson, Peter Dahl
Lyrics by: N/A
Language: Swedish
Placing: 7th (88 points)
Other versions: English

När vindarna viskar mitt namn

When the winds whisper my name

Jag blev fångad i mörker, jag såg inget ljus I was caught in darkness, I saw no light
Fast allt runt omkring stod i brand Though everything around me was on fire
I lågornas sken fanns mitt hopp och min tro In the light of the flames there was my hope and my faith
Som virvlade bort och försvann That whirled away and disappeared
Så ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land So give me my strength, give me the power to defend my land
Ge mig en väg att gå, jag ser yxan i krigarens hand Give me a way to go, I see the axe in the hand of the warrior
  
Vill ni att jag vänder om och slåss för den jag är? Do you want me to turn around and fight for who I am?
Aldrig sviker jag mitt land I'll never let down my land
När vindarna viskar mitt namn When the winds are whispering my name
Mitt namn My name
  
Och regnet som föll det fick dölja min sorg And the rain that fell concealed my sorrow
Och släcka min brinnande törst And quench my burning thirst
Jag flydde till bergen när gryningen kom I escaped to the mountains when the dawn came
Och plötsligt jag hörde en röst And suddenly I heard a voice
Vindarna viskar, jag hör hur dom kallar mitt namn The winds are whispering, I hear how they're calling my name
Jag har en väg att gå, jag ser yxan i krigarens hand I have a way to go, I see the axe in the hand of the warrior
  
Vill ni att jag vänder om och slåss för den jag är? Do you want me to turn around and fight for who I am?
Aldrig sviker jag mitt land I'll never let down my land
När vindarna viskar mitt namn When the winds are whispering my name
Mitt namn My name
  
Så ge mig min styrka, ge mig kraft att försvara mitt land So give me my strength, give me the power to defend my land
Ge mig en väg att gå, jag ser yxan i krigarens hand Give me a way to go, I see the axe in the hand of the warrior
  
Vill ni att jag vänder om och slåss för den jag är? Do you want me to turn around and fight for who I am?
Aldrig sviker jag mitt land I'll never let down my land
När vindarna viskar mitt namn When the winds are whispering my name
  
Vindarna viskar mitt namn The winds are whispering my name