http://diggiloo.net/

Recorded by: Fomins & Kleins
Music by: Tomass Kleins
Lyrics by: Tarvo Mölder
Language: Estonian
Other versions: Latvian, Belarusian/Latvian, Lithuanian, Ukrainian, Dutch, Polish, Russian, Finnish, English
This entry did not qualify for the ESC final.

Laul mulle alati truu

The song always faithful to me

Nana, nana nanana Nana, nana nanana
Nana nanana nana Nana nanana nana
  
Kui olen kaotand kõik muu, ainus mis mulle truu When I\'ve lost all else, the only thing faithful to me
See viis, mille kinkisin sul õhtu eel Is the tune that I gave you in the evening
Mis paitas su meelt, rääkis miljonist teest That caressed your mind, spoke of a million roads
Nagu rong järgneb alati rööpaile Like a train always follows the rails
Hoidku meid lahus kasvõi suur maailmaruum Even if the great universe keeps us apart
See tunne mu sees on kui hundile kuu This feeling in me is like the moon to a wolf
Ja kuigi sa kaugel, ma olla ei saa And although you\'re far, I can\'t be
Su lähedust vajan vaid ma All I need is you close to me
  
Kui läen ja miskit pole jäänd When I leave and nothing is left
Ja kaotanud oled sa And you have lost
Kõik, mis nii kaunis kord näis All that once seemed so beautiful
Oled jalge all maas You feel trampled
Ja ainus, mis sulle jääb And the only thing left for you
On laul, mille kinkisid kord Is the song you once gave
  
Olen kaotand kõik muu, ainus, mis mulle truu I\'ve lost all else, the only thing faithful to me
On päikeseloojangu viimane helk Is the last glimmer of sunset
Ja tuul taeva all ning ka lõpmata tee And wind under the sky and also the endless path
Üle seitsme maa ja mere paradiisi viib see It goes over seven lands and seas to paradise
Kus iga su unelm ju tõeliseks saab Where all your dreams come true
Hing vaba ja kerge ja pilvpehmena The soul is free and light and soft as a cloud
Kuid kui pole sind seal, see mõttetu näib But if you\'re not there, it seems pointless
Ma tunnen, et vajan vaid sind I feel I need only you
  
Kui läen ja miskit pole jäänd When I leave and nothing is left
Ja kaotanud oled sa And you have lost
Kõik, mis nii kaunis kord näis All that once seemed so beautiful
Oled jalge all maas You feel trampled
Ja ainus, mis sulle jääb And the only thing left for you
On laul, mille kinkisid kord Is the song you once gave
  
Nana, nana nanana Nana, nana nanana
Nana nanana nana Nana nanana nana
Nana nanana nana Nana nanana nana
Nanana nana, nanana nana nana Nanana nana, nanana nana nana
  
Kui läen ja miskit pole jäänd When I leave and nothing is left
Ja kaotanud oled sa And you have lost
Kõik, mis nii kaunis kord näis All that once seemed so beautiful
Oled jalge all maas You feel trampled
Ja ainus, mis sulle jääb And the only thing left for you
On laul sulle truu Is the song faithful to you
On laul sulle alati truu Is the song always faithful to you