http://diggiloo.net/

Performed by: Rona Nishliu
Music by: Florent Boshnjaku
Lyrics by: Rona Nishliu
Language: Albanian
Placing: 5th (146 points)
Other versions: English

Suus

Personal

Në këtë botë, dashuria s'jeton më In this world, love lives no more
Koha më për ne s'ka kohë, jo Time no longer has time for us, no
Ho... jo oh oh, oh oh Ho... no oh oh, oh oh
Jo oh oh oh... jo oh oh oh... No oh oh oh... no oh oh oh...
Koha më për ne s'ka kohë Time no longer has time for us
  
Atëron aeroplani im My plane is landing
Në pistë pa drita të shpirtit tënd On the unlit runway of your soul
Me bërryla ngjiten sot They elbow their way through today –
Ata që dje s'jetonin dot Those who couldn't live yesterday
Por të djeshmet s'kanë rëndësi But yesterdays have no importance
Nga detëra të trazuar u përpinë They were swallowed by the turbulent seas
Ë, të nesërmet nuk do t'sjellin gjë Oh, tomorrows won't bring anything
Veç shpresë pa shpresë e marrëzi But hopeless hope and insanity
  
Më lerni të qaj... qaj... qaj... Just let me cry... cry... cry...
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani For this is the best I can do now
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani For this is the best I can do now
  
Më ler ni të qaj... qaj... qaj... Just let me cry... cry... cry...
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani For this is the best I can do now
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani For this is the best I can do now
  
Më ler ni të qaj... qaj... qaj... Just let me cry... cry... cry...
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani For this is the best I can do now
Se ktë gjë më së miri di ta bëj tani For this is the best I can do now

Translation by Bennie Jacklin.

The title of the song was initially "Personal" (Albanian for "Personal"), but was translated to Latin for artistic reasons.