http://diggiloo.net/

Recorded by: Sabina Babayeva
Music by: Sandra Bjurman, Stefan Örn, Anders Bagge, Johan Kronlund
Lyrics by: Teymur Mamedov
Language: Azerbaijani
Placing: 4th (150 points)
Other versions: English

Gəl

Come

Mən, mən əzizimi, yalqız dənizimi, soyuq əl izini Me, me to my dear, to my lonely sea, to its cold fingerprint
Ən, ən əzizimi, isti nəfəsini, yalqız səsini To my dearest, to its warm breath, to its lonely voice
  
Yenə, yaşatmaq istərəm Again, I want to stay alive
Yenə, gəl, gəl, gəl Again, come, come, come
Ötən günlərim döyünsün qəlbimdə My gone days palpitate in my heart
Yenə... qəlbimi dinlərəm Again, I listen to my heart
Yenə gəl, gəl, gəl Again, come, come, come
Nəğmə bitəndə On the song's end
  
Sənsiz bir anlıq A moment without you
Dünya qaranlıq The world in darkness
Ümid itəndə On the lost hope
Ötən günlərə dönək gəl Come back to the gone days
Hər anı yaşadaq Each moment kept alive
Dayan, dayan, dayan, dayan Stop, stop, stop, stop
  
Yenə, yaşatmaq istərəm Again, I want to stay alive
Yenə gəl, gəl, gəl Again, come, come, come
Ötən günlərim döyünsün qəlbimdə My gone days palpitate in my heart
Yenə... qəlbimi dinlərəm Again, I listen to my heart
Yenə gəl, gəl, gəl, gəl Again, come, come, come
  
Göynədir qəhər, açılmaz səhər The sky is a mountain, the morning can't open
Dinlə, ötən günlərə qayıdaq səninlə Listen, the gone days returned with you
Yenə... qəlbimi dinlərəm Again, I listen to my heart
Yenə gəl, gəl, gəl Again, come, come, come
Ötən günlərim döyünsün qəlbimdə My gone days palpitate in my heart
Yenə qəlbimi dinlərəm Again, I listen to my heart
Yenə gəl, gəl, gəl, gəl Again, come, come, come
Nəğmə bitəndə On the song's end